Rozpoczynamy realizację projektu „Kultura bez barier” współfinansowanego w ramach konkursu „Bardzo Młoda Kultura – 2019-2021- Opolskie”.

Pierwszym działaniem w ramach projektu są warsztaty z Panią psycholog Patrycją Nykiel nt. „Wpływ umiejętności korzystania z dóbr kultury na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym”, które odbędą się dnia 08 września godzinie 15.30 w ogrodzie przedszkolnym.

Zapraszamy wszystkich rodziców !

publiczne przedszkole plakat A3 próbka

Szanowni Państwo

W założeniu MEN, GIS i MZ każda szkoła i placówka oświatowa rozpocznie rok szkolny 2020/2021 tak jak w poprzednich latach, a więc w formie stacjonarnej.

Jako dyrektor przedszkola podejmuję działania, aby z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemiczne, znaleźć rozwiązania organizacyjne odpowiadające potrzebom rodziców i przedszkolaków, z jednoczesnym zachowaniem wszelkich zalecanych w wytycznych wymogów bezpieczeństwa.

W celu przygotowania nowych rozwiązań niezbędne są deklaracje rodziców, czy dziecko będzie z początkiem roku szkolnego uczęszczać do przedszkola, a jeśli tak to na ile godzin dziennie.

Proszę o wypełnienie załączonej deklaracji i przekazanie w wersji papierowej do skrzynki podawczej w przedszkolu do czwartku 27 sierpnia, do godziny 16.00. lub w formie elektronicznej na adres     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Proszę wszystkich rodziców dzieci uczęszczających i nowo przyjętych o wypełnienie i przekazanie „Deklaracji organizacyjnej”.

Dziękuję za współpracę

Maria Kwarciak

Deklaracja organizacyjna uczęszczania dziecka do przedszkola od 1 września 2020 w okresie pandemii COVID-19

logo PP7

  „ Nasze przedszkole gwarantuje każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp wysokiej jakości oferty edukacyjnej w poczuciu pełnego bezpieczeństwa i akceptacji”

 Publiczne Przedszkole Nr7 Integracyjne w Brzegu zostało powołane Uchwałą Nr XVII/186/2000 r. Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 marca 2000 r.

Od 20 lat jest już przedszkolem w pełni integracyjnym.

Przedszkole jest placówką środowiskową – wyrosło z lokalnych potrzeb i na trwale zakorzeniło się w społecznym pejzażu. Jest ono niezbędne do realizacji specyficznych, bardzo ważnych potrzeb rozwojowych mieszkańców naszego miasta.

Przedszkole mieści się w jednopiętrowym budynku, wybudowanym do celów edukacyjnych, z windą dla osób niepełnosprawnych. Ważną zaletą Przedszkola jest jego położenie, gwarantujące bezpieczeństwo i przyjazny klimat.

Wyposażenie ogrodu przedszkolnego sprzyja bezpiecznym zabawom dzieci.

    foto                  foto 1

Przedszkole jest jedyną placówką integracyjną w powiecie brzeskim.

Obecnie funkcjonuje w nim 5 oddziałów integracyjnych. Zatrudnionych jest18 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi i administracji ; 13 nauczycieli posiada stopień nauczyciela   dyplomowanego, 4 mianowanego , 3 nauczycieli kontraktowych.

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli przedszkola posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.

W przedszkolu wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, zajęciach teatralnych i zajęciach plastycznych.