Zaczarowany Gaj

Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2021/ 2022 odbywa się drogą elektroniczna oddnia 22 luty 2021r. do dnia 05 marca 2021r. przez stronę Vulcan

Wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany przez Rodziców / opiekunów prawnych, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Dyrektor Maria Kwarciak 

Rekrutacja online
W roku szkolnym 2020/2021 Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne wdraża innowacyjną formę doskonalącą kompetencje nauczycieli. Celem Modelu jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności przedszkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Nasze grupy

Grupa I
Sówki

Grupa III
Jeżyki

Grupa V
Niedźwiadki

Grupa II
Wiewióreczki

Grupa IV Zajączki

Wspólne
wydarzenia